ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
 การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560
 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม \"โครงการเด็กดีมีที่เรียน\" ปีการศึกษา 2560
 ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
 ประชาสัมพันธ์ห้องกีฬา
 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
 ผลงานประกวดโครงงาานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตอง
 โปรแกรมการแข่งขันตะกร้อ ประเภท ทีมหญิง
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ข่าวการศึกษา