ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 10 และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 13 รอบที่ 1

เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :