โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
โปรแกรมการแข่งขันมหกรรมกีฬามัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2559 
ชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน 1. ฟุตบอล 2. ฟุตซอล 3. วอลเลย์บอล 4. บาสเกตบอล 5. เซปักตะกร้อ 6. เปตอง และ 7. กรีฑา  


เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :