ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยปี 2560 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมฮิพ ซอยเนียมอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
www.parliament.go.th/innovation

เอกสารประกอบ :
[ ดาวน์โหลด ]
โพสโดย :
หน่วยงาน :
เมื่อวันที่ :